Vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Vận tải biển Việt Nam  
  • 07/06/2023

Vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Vận tải biển Việt Nam

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”. Câu nói giản dị của Bác không chỉ nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của ngành giao thông vận tải trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là lời nhắc nhở nhiệm vụ đối với những người làm công tác giao thông vận tải trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Giao thông vận tải  
  • 07/06/2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Giao thông vận tải

Khi sinh thời, một phương thức quen thuộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo các ngành, các đơn vị là viết thư động viên, giáo dục hay trực tiếp đến thăm hỏi, kiểm tra, huấn thị. Qua các bài viết, bài nói đó, Người nêu ra những quan điểm cụ thể, súc tích, làm kim chỉ nam trong tu dưỡng xây dựng và công tác của mỗi ngành. Nằm trong hệ thống Tư tưởng Hồ Chí Minh - di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta, tư tưởng Hồ Chí Minh về giao thông vận tải đã nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của giao thông vận tải, nhắc nhở nhiệm vụ những người làm công tác giao thông vận tải luôn nỗ lực phấn đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

logo footer

trụ sở chính

  • 252 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM
  • Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM
  • Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, P.Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP.HCM

thống kê online

Đang online: 10212

3,977

Tổng truy cập: 32,304

facebook